Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Birezonancián alapuló eljárások

 

 A BIOREZONANCIÁN ALAPULÓ ELJÁRÁSOK
 
A biorezonancia gyógyászati célú alkalmazása az orvostudomány egyik legnagyobb ígérete, miután az eljárás lehetővé teszi, hogy a szervezet legalapvetőbb folyamatainak befolyásolásával beindítsuk,  serkentsük a szervezet önszabályozási folyamatait, és ezzel párhuzamosan az öngyógyulást. A biofizikai módszerek fejlődése tette lehetővé, hogy kialakulhatott a természetgyógyászatnak ez az egzakt ága a biorezonancián alapuló diagnózis és terápia.
Az eljárás sikerében azonban még sokan kételkednek, hiszen az orvoslásnak olyan módszere ez, amely a hullámtanban kevésbé járatos emberek számára inkább tűnik misztikusnak, mint tudomá-nyosnak. Az emberi természetből fakadóan a legegyszerűbb, ha nem hisszük el azt, amit nem értünk.
A biorezonancia működéséről és a biorezonanciás terápiában rejlő lehetőségekről szóló közérthető magyarázat szerint a XXI.században már idejét múlttá vált az a newtoni fizikát félreértők által han-goztatott felfogás ,miszerint az anyagi világ különálló egymástól független szilárd testekből tevődik össze. A modern tudomány ma már azt vallja ,hogy az általunk érzékelhető ,fizikai síkon tapasztalható világ egy igen bonyolult információs összeköttetéseken alapapuló ,érzékenyen összehangolt rendszer .Ezen belül az emberi szer-vezet sem csupán egy molekulákból felépülő biokémiai struktúra ,azaz fizikai test ,hanem rezgő hullámformák bonyolult és egyben nagyszerű szövevénye .
A holisztikus gondolkodású tudósok szerint a szervezet önregulációs képességének a serkentése a betegség gyógyításának és az egészség megtartásának a kulcsa .
A modern természetgyógyászat ma már nem tud létezni a szervezet elektromos, elektomágneses rezgéseinek a mérése nélkül. A bio-és az elektrorezonancia új távlatokat nyitott az orvoslásban azzal, hogy a sejtek elektromos tevékenységét vizsgálja. Segítségével hiteles információkat kapunk a szervezet sejtjeinek komplex működéséről .
A földfelszín és az ionoszféra között létrejövő mágneses kölcsönhatások eredményeként egy rendkívül alacsony 7,8 Hz frekvenciájú rezgés mérhető bolygónkon mindenütt ( Schumann ,1952).Ennek a természetes elektromágneses rezgésnek sokáig nem is tulajdonítottak jelentőséget. A Schumann hullámok 1978-ban kerültek az érdeklődés középpontjába, amikor kiderült, hogy megegyeznek az emberi agy 7-10 Hz –es alfa hullámainak rezgésszámával, melyek az álom és az ébrenlét jelentkeznek a hippocampusban.
Mint később kiderült ,a Schumann –hullámok az egész bolygónkat körbeölelő elektromos mezőt alkotnak ,így a rezgés a Föld összes emlősénél azonos.
Ez az elektromágneses rezgéses tér szabályozza, váltja ki és hangolja össze szervezetünk sejtjeinek másodpercenkénti sok ezer kémiai folyamatát, így közvetve ez a mező gondoskodik az emberi szervezet egészségének fenntartásáról is.
A testünket alkotó sejtekben az élettani funkció ellátásához másodpercenként a biokémiai folyamatok milliárdjai (3x10 16 hatványon) mennek végbe. Ez sejtenként és másodpercenként 7000 kémiai reakciót jelent. Felfedezték, hogy a sejtek minden biokémiai folyamatát egy elektromágneses aktivitás előzi meg. Az élet tehát kémiai anyagok által hordozott elktromágneses energiák végtelenül intelligens kölcsönhatása. Testünk minden egyes sejtje piciny elektromágneses egység, amely a külső energia hatására elektromos impulzussal reagál, vagyis kommunikál.
A hormonális és az idegi irányítás mellett van egy elektromágneses biokommunikációs irányítórendszerünk is, amely a sejtek biokémiai folyamatainak összehangolásáért felelős. Ennek mérhető elektromos tevékenységéből következtetni lehet a szervezetben végbemenő folyamatok állapotára.
A biorezonancia alapját az a megállapítás képezi, hogy az anyagnak van egy materializálódott formája és van egy elektromágneses tulajdonsága is. Vagyis ahogy a különböző elektronok mozognak a molekulákban, állandó kölcsönhatásban, kommunikációs összeköttetésben állnak a környezetükkel.
Mivel az emberi szervezet több milliárd sejtből épül fel, számos folyamatnak kell egyszerre tökéletes sorrendiségben és harmóniában magvalósulnia. Ez óriási szervezési munkát és megfelelő sebességű irányítást igényel. Elég csak egy kis kicsúszás és már nincs megfelelő sorrend, vagy elegendő alapanyag a következő sejtművelethez.
A biorezonancia egy olyan eljárás, amely a sejtekkel elektromágneses jelekkel kommunikál. Az eljárás lényege, hogy ha bármilyen külső hatásra (és ez gyakran előfordul) a sejtek hibás utasításokat kapnak akkor ez az elváltozás mérhető és még időben helyrehozható.
A bioreznanciás eljárás a hullámtan törvényeiből ismert rezonancia ,illetve kioltás jelenségén alapul.A rezonancia tulajdonképpen a különböző hullámok találkozása során kialakuló jelenség ,amelynek kimenetele attól függ ,hogy a hullámok milyen fázisban vannak a találkozás pillanatában .Egyes hullámok erősítik ,mások gyengítik (interferencia) ,vagy teljesen kioltják egymás hatását .